Aktualności

27 stycznia

Walne Zebranie CPSD


3 lutego

Studniówka w Garfield NJ


16-17 lutego

Rekolekcje dla Młodzieży w Amerykańskiej Częstochowie


23 lutego

Zabawa dla Uczniów i Dorosłych