Aktualności

Pierwsze zajęcia lekcyjne w Akademii Języka Polskiego w Manchester, NJ, odbędą się we środę 15 września.

Informacje dla rodziców zostaną przesłąne początkiem września.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z dyr. A. Tracz: 732-278-9026; email: tuszyma@aol.com