Kontakt


Adres Szkoły

Akademia Języka Polskiego
2759 Ridgeway Rd.
Manchester, NJ 08759
(Manchester Twp Middle School)

Adres korespondencyjny

Akademia Języka Polskiego
3124 Quarry Rd
Manchester, NJ 08759