Kontakt


Informacje i kontakt: dyr. Anna Tracz 732-278-9026

Adres Szkoły

Akademia Języka Polskiego
2759 Ridgeway Rd.
Manchester, NJ 08759
(Manchester Twp Middle School)

Adres korespondencyjny

Akademia Języka Polskiego
3124 Quarry Rd
Manchester, NJ 08759